Pe 9 decembrie 2021 Comisia Europeană a publicat Planul de Acțiune al Uniunii Europene pentru Economia Socială, iar lansarea a avut loc în cadrul unui eveniment hibrid, desfășurat la Bruxelles și online pe 16 decembrie 2021.

Domeniul economiei sociale a devenit de-a lungul timpului o componentă importantă pentru societate. Prin intermediul economiei sociale se identifică soluții inovatoare la probleme sociale, economice si de mediu ale comunităților. Planul a fost așteptat cu mare interes de către reprezentanții sectorului, atât la nivel european, cât și la nivel național. În prezent, în Uniunea Europeană activează în domeniul economiei sociale cca. 2,8 milioane de întreprinderi și organizații, iar 6,3% din forța de muncă din Uniunea Europeană (13,6 milioane de angajați) lucrează în acest domeniu. Practic, 8 % din PIB-ul Uniunii Europene este generat de activitatea întreprinderilor și organizațiilor din economia socială. Cu asemenea cifre impresionante, economia socială este una dintre componentele importante ale economiei și societății actuale.

În România există cca. 1.642 de întreprinderi sociale, 45 de întreprinderi sociale de inserție și 5302 de ONG-uri cu activitate economică, iar domeniul de economie socială este încă în curs de dezvoltare.

Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru Economia Socială conține obiective și măsuri pentru perioada 2022-2030 în vederea integrării domeniului economiei sociale în cadrul politicilor socio-economice ale Uniunii Europene și pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel european.

Principalele direcții de dezvoltare pentru economia socială pe care le propune planul de acțiune sunt:

 • Crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea economiei sociale (cum ar fi: cadrul juridic privind impozitarea, achizițiile publice și schemele de ajutor de stat);
 • Sprijin pentru startup-uri din domeniul economiei sociale;
 • Sprijin pentru scalarea organizațiilor de economie socială;
 • Recunoașterea și promovarea sectorului de economie socială.

Planul include următoarele obiective majore:

 • Creșterea vizibilității întreprinderilor și organizațiilor din domeniul economiei sociale;
 • Îmbunătățirea accesului organizațiilor sociale la finanțarea oferită de UE;
 • Sprijinirea și obținerea de inovații sociale și tehnologice;
 • Promovarea economiei sociale ca motor al progresului economic și social de către autoritățile publice din UE și din țările vecine;
 • Eliminarea barierelor legale care împiedică întreprinderile și organizațiile sociale să activeze pe piața unică la fel ca alte tipuri de companii.

Acțiunile principale pentru îndeplinirea obiectivelor Planului european de acțiune pentru economia Socială sunt:

 • Crearea cadrului necesar pentru o înțelegere comună a întreprinderilor și organizațiilor europene din domeniul economiei sociale;
 • Creșterea vizibilității întreprinderilor și organizațiilor sociale;
 • Cuantificarea și documentarea contribuției economiei sociale la dezvoltarea socio-economică a Uniunii Europene;
 • Crearea unui ecosistem propice dezvoltării întreprinderilor și organizațiilor sociale, prin stabilirea unui cadru legal care să le permită să funcționeze la nivel transnațional, pe piața unică europeană, și prin facilitarea accesului la finanțare;
 • Integrarea domeniului economiei sociale în programele și fondurile Uniunii Europene;
 • Creșterea rolului economiei sociale în acțiunea externă a Uniunii Europene;
 • Consolidarea dialogului dintre instituțiile Uniunii Europene și actorii economiei sociale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here